Witaj na stronie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach koło Tuchowa.

Wolontariat

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

 

„Nie trzeba być bogatym,

aby ofiarować coś cennego drugiemu człowiekowi:

 można mu podarować odrobinę czasu i uwagi”.

 

Wolontariat jest definiowany przez „Centrum Wolontariatu” jako świadoma i dobrowolna działalność podejmowana na rzecz innych, wykraczająca poza więzi rodzinne. Według „Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” z dnia 24 kwietnia 2003 roku, wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Więcej

Zgoda Rodziców pobierz

Skip to content