Witaj na stronie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach koło Tuchowa.

Wymagania edukacyjne

 

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Język polski

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

Język angielski

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Język niemiecki

Klasa 7

Klasa 8

Muzyka

Klasy 4 – 7

Plastyka

Klasy 4 -7

Historia

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

Wiedza o społeczeństwie

Klasa 8

Przyroda

Klasa 4

Geografia

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

Biologia

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

Chemia

Klasa 7

Klasa 8

Fizyka

Matematyka

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

Informatyka

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

Technika

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Wychowanie fizyczne

Klasy 4 – 8

Edukacja dla bezpieczeństwa

Skip to content